MIDI_Karafun
X
    K  ==>  Karafun     Bè   =>  Karafun K   Be` Xin Chúa Ngôi Ba K  Bè Xin Chúa Thương K   Be` Xin Hợp Cùng Mẹ K   Be` Xin Mẹ K   Be` Xin Mẹ Hãy Nhớ K   Be` Xin Mẹ Nhận Con K  Bè Xin Mẹ Thương K   Be` Xin Tình Yêu Giáng Sinh K   Be`  Xin Từ Giã Cuộc Đời K   Be` Xin Vâng K   Be`
K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be`
K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be` K   Be`
Room  Thánh Nhac. Mân Côi
NEW! Midi Nhạc hát trong giờ kinh MP3 Nhạc hát trong giờ kinh