MIDI_Karafun
    K  ==>  Karafun     Bè   =>  Karafun K   Be`  Tán Tụng Hồng Ân K   Be` Tận Hiến Cho Mẹ K   Be` Tấu Lạy Bà K   Be` Thánh Địa La Vang K   Be` Thánh Tâm Giêsu Vua K   Be` Thánh Thần Hãy Đến K  Bè Thập Giá Ngất Cao K  Bè Thắp Ngàn Hương Hoa K  Bè Theo Chúa (BMH) K  Bè Thờ Lạy Chúa K   Be` Thương Khóc Mẹ (Not PV) K   Be` Tiến Hoa K   Be` Tiến Hoa Năm Sắc K   Be` Tiếng Gọi Fatima K   Be` Tiếng Hát Dâng Mẹ K   Be` Tiếng Hát Thiên Thần K   Be` Tình Ca Dâng Mẹ K   Be` Tình Chúa K   Be` Tình Hồng Dâng Mẹ K   Be`  Tình Mẹ K   Be` Tình Mẹ Yêu Con K   Be` Tình Ngài Cho Con K   Be` Tình Ngài Yêu K  Bè Tình Yêu Chúa (BMH) K   Be` Trầm Hương Dâng Mẹ K   Be` Tràng Hoa Mân Côi
Room  Thánh Nhac. Mân Côi
NEW! Midi Nhạc hát trong giờ kinh Nhạc hát trong giờ kinh