Nhạc hát trong giờ kinh
    K  ==>  Karafun     Bè   =>  Karafun K Bè K  Bè Chúa Là Tình Yêu K  Bè Con Đường Chúa Đã Qua  K  Bè Cứ Dấu Này K  Bè Dân Ta Ơi (KL) K  Bè Giêsu ! Giêsu ! (BMH) K  Bè Giờ Tử Nạn K  Bè Hãy Chiếu Soi K  Bè Kinh Tin Kính K  Bè Lời Vọng Tình Yêu (PND) K  Bè Nếu Có Thể K  Bè Ôi Lạy Cha K  Bè Thập Giá Ngất Cao K  Bè Thờ Lạy Chúa              Phục Sinh K  Bè Chúa Đã Sống Lại K  Bè Chúa Phục Sinh    K  Bè Con Hãy Nhớ Rằng K  Bè Hãy Mừng Vui K  Bè Khải Hoàn Ca 1
Room  Thánh Nhac. Mân Côi
NEW! Midi Nhạc hát trong giờ kinh Nhạc hát trong giờ kinh